Janardhan Sam

Garchin Pukar Aaama

Koili Devi / Janardhan Samgarchin pukar aama
aaama
royi karayi jodle
haina mero bhanchin
sansar thari thari ka
sansar thari thari ka
garchin pukar aama

kohi dhani ashadhey
kohi garib magne
kohi dhani ashadhey
kohi garib magne
sakina dekhna bhanchin
santan thari thari ka
santan thari thari ka

nango cha aang kahi
kahi ko poshak makhmal
poshak makhmal
saktina herna bhanchin
santan thari thari ka
santan thari thari ka

garchin pukar aama

sunko cha thaal kahi
kahi cha paat khali
saktina sunna bhanchin
santan thari thari ka
santan thari thari ka

bhanchan mahal ta kai ka
kahi cha thuto chupro
cha thuto chupro
saktina sahana bhanchin
santan thari thari ka
santan thari thari ka

garchin pukar aama
royi karayi jodle
hoina mero bhanchin
santan thari thari ka
santan thari thari ka
santan thari thari ka
santan thari thari ka
            
CONTRIBUTORS
manibibek