Cool Pokhrel

Bolauda Pani Boldinau

Cool PokhrelBolauda pani boldinau
phakauda pani mandinau
eklai afai ma tolauchu
sodha pani risauchau

yo e yo yo 
timi yo k bhako
kina timi yesto sarai ruko
yo e yo yo
timi yo k bhako
kina timi yesto sarai ruko ho

chalauda kheri chaldinau
jiskauda pani jiskinnau
afnai duniya ma harauchau
bhanna pani lajauchau

yo e yo yo
la hera roko
ma bata tyasto k galti bhayo
ho

Ekk-kasi mussa kina hasdinau
maan ka kura timi kina kholdinau
ma ta timlai afnai thanchu
maan ka kura ma timlai nai bhanchu
uhhh