Bikki Gurung

Bholi

Bikki GurungBholi ko kaslai kaha cha ra thegan
Tesaile aja yehi chhyannma sajau sangam
Tasbir khichera haaseko timi
Sajairakhne chu mero manma Sadhai bhari
Bagi rahane samaye nisthuri
Khai kaha kata chadi jane hola
Dar lagcha malai asadyai
Tesaile aja yehi chhyannma sajau sabai sangam

Samjhana birsana salalalalalaa ho ho
Jhan jhan badhyo tirsana salalalalala

Bholi ko kaslai kaha cha bharosa
Tesaile aja yehi chhyannma sajau sabai sangam
Lekhiyeko bhagyama kosle sakcha ra talna ra
Tesaile aja yehi chhyannma sajau sabai sangam
Bagi rahane samaye nisthuri
Khai kaha kata chadi jane hola
Dar lagcha malai asadyai
Tesaile hasa, timi nacha
Ramayera jhan jhan

Samjhana birsana salalalalalaa ho ho
Jhan jhan badhyo tirsana salalalalala
            
SONGWRITERS
Bikki Gurung