Bhakta Raj Acharya

Priye Timro Muharma

Bhakta Raj Acharyapriye timro muharma
haso maile kahile dekhina
priye timro muharma
haso maile kahile dekhina
rujheka parela haru
maile kahile obhano dekhina
priye timro muharma
haso maile kahile dekhina

najhara aasu yaha
aasu ko mol kaha chha ra
najhara aasu yaha
aasu ko mol kaha chha ra
kasailai napokha baha
sunidine ko chha ra
kasailai napokha baha
sunidine ko chha ra
priye timro muharma
haso maile kahile dekhina

roi roi jiunu bhanda
haasi haasi baachna sika
roi roi jiunu bhanda
haasi haasi baachna sika
jag ko reet yestai yaha
ghaam paani khapna sika
jag ko reet yestai yaha 
ghaam paani khapna sika	 
ghaam paani khapna sika
priye timro muharma
haso maile kahile dekhina

priye timro muharma
haso maile kahile dekhina
rujheka parela haru
maile kahile obhano dekhina
priye timro muharma
haso maile kahile dekhina