Balen Shah

Aastik Lyrics

Balen ShahBhagwan man ma birajman mandir ma dhunga
Jyan dhan aasawan niraas chhan fulka thunga
Jhopadi nasib nahune khopadi chai runcha
dan ma ropani cha doko bhari hira moti munga
Kaan ma bujho raakhi jutho mathi sutne le ke sunchha
uthne barsha ma ekchoti lootne har samaya ma joti
Bichara eklo manabta devata tettis koti
Dhikkara afno chhyamata ramita jiban boki
dhogi khosi afno bhagya jindagi sakkaune ho ki
Garibi lai daridri
abala mahilalai boksi bhanne timro dharma marma kottaune
chhura ghopi latyaune sano sochi shakti paisa bhakti bhoki
Trilokka berojgaar byapaar garnalaai jogi
Paralok ka yi dallal bhallal pashuko khoji
Roji pakhandi ko aash biswaas gardina dhongi
Sochi shaasti bho naastik tmro samaaj ko rogi
            More Lyrics from Balen Shah
  • Aastik Lyrics by Balen Shah
  • Balidan Lyrics by Balen Shah
  • View All