Bachchu Kailash
Tadha Tadha Janu Cha Sathi
Bachchu Kailash
5,769 Views
View Comments
(Tadha Tadha Janu cha sathi
Ek pher hasi deu
Chuti Sakeko mayalai sathi
ek pher gasi deu ) x2 

Yo Phulbari ujadiyera
kehi chin basetheu
bahanai sahi akhama ashu
liyera ruyetheu
Tadha Tadha janu cha sathi

Kahi Gayera almaliyera
bhulera basaula
Kahile Kahi Samjhana Aaaye
Royera Tadhaula
Royera Tadhaula

Tadha Tadha Janu Cha Sathi
Ek Pher Hasi deu
Chuti Sakeko Mayalai Sathi
Ek pher gasi deu
          
Advertisement

Comments

Advertisement
Find Us On FacebookAdvertisement