Astha Tamang Maskey

Gham Ko Saano Tukra

Astha Tamang MaskeyLyrics: Susan Maskey

किन लाग्छ मेरो आँशु भोलि मोती बन्छ 
किन लाग्छ मेरो दु:ख भोलि खुशी बन्छ
मेरो आज सित रोए 
दुखे त के भयो
म पर्खुला भोलिलाई
भोलि त मेरै हो 

घामको सानो टुक्रा ओढेको छु 
सारा पीडालाई कतै भुलेको छु 
जस्तो उड्न आकाशलाई रोजेको छु 

सागरलाई भेट्न नदी बनिहिडेछु 
माने उज्यालो छैन यो रात 
बिहानी नजिक छ 
हल्का सुगन्ध मनमा आज

हल्का छ संगीत 
म गरौला आज पौरख
गौरब त मेरै हो
म पर्खुला भोलिलाई
भोलि त मेरै हो 

घामको सानो टुक्रा ओढेको छु 
सारा पीडालाई कतै भुलेको छु 
जस्तो उड्न आकाशलाई रोजेको छु 
सागरलाई भेट्न नदी बनिहिडेछु