ASM

Bhram

ASMSochko bhramma
Harayo Sharir

Satya ko Kalpana
Le sataune ho ki
Katai

Chitta baralincha
Samhalne kasari
Boli disakeko
Farkaune kasari

J cha
Sabai bhitra
Andho nazarle
Koreko Chitra

Yo marbhumi
Bichitra

Kai lagdeu malai
Malai

Tara ma bhar ma
Ma bade agi
Bato kata hola
Ma timi sangai
Sadhai