Kata tira bagdai chau hawa ma timi
Farki na heri kana
Orali ukali gardai tara liyera
Chot bhariyeko mana
Jindagi chha anautho, tei ni
Tara jiwan ma chan dherai ranga

Tara, mann ma Lagyo timro tira
Mayaa le nai dido raichha pira

Surya jhai udaau, Jun jhai chamkiu
Sab ko samu chauu
Ke nai chha ra Jindagi
Dui din ko haso timi
Samaya ko dhun mai ramau
Samjana ko dhunn gungunau
Timi, ani samjana kai dhunn ma ramau

Tara, mann ma Lagyo timro tira
Mayaa le nai dido raichha pira
Tara, mann ma Lagyo timro tira
Mayaa le nai dido raichha pira

Lekheko ta painchha nai
Tara socheko garna garo, kina?
Manish ko jiwan haso re,
Tara tyo runchha, kina?
Lekheko ta painchha nai
Tara socheko garna garo, kina?
Manish ko jiwan haso re,
Tara tyo runchha, kina?

Tara, mann ma Lagyo timro tira
Mayaa le nai dido raichha pira
Tara, mann ma Lagyo timro tira
Mayaa le nai dido raichha pira
            
CONTRIBUTORS
SupremKhatri