Anil Singh

Aakashma lekhe timro nau

Anil SinghAakashma lekhe timro nau
Hawale aae udae diyo
Junnma lekhe timro nau
Grahanle aae dhaaki diyo
Hridyama lekhe timro nau
Preet bani fakridiyo?

Pagal samjhe paagal sahi
Jogi samjhe jogi sahi
J bhane ne ma hu premi
Premko ma pujaari?

Phoolma lekhe timro nau
Bhawarale tappa tipe diyo
Paatma lekhe timro nau
Seetle aae bagai diyo
Hridyama lekhe timro nau
Sargam bani gunji diyo

Kura gare kurai ko dukha
Timi bina kaha cha sukha
Timro yaadma harpal
Bhaye ma prem biyoge
Himalma lekhe timro nau
Heu sangai pagli diyo
Kinarma lekhe timro nau
Chaalle aae bagaye diyo
Hridiye ma lekhe timro nau
Dhadkan bani dhadki diyo