Almoda Rana Uprety

Kahile Vetne Khai ( K Bachaula Khai)

Almoda Rana UpretyK bachaula khai maya
K bachaula khai
Mutu tukra bhae maya
Mutu tukra bhae
K bachaula khai maya
K bachaula khai
Mutu tukra bhae maya
Mutu tukra bhae

Timi uta ma yata
Kasari bachnu hai
Jindagi le kaha purayo
K garne
Kaile vetne kahi
Kaile vetne khai…

K garaula khai maya
K garaula khai
Eklai eklai bhae maya
Eklai eklai bhae
K garaula khai maya
K garaula khai
Eklai eklai bhae maya
Eklai eklai bhae
Timi auta ma yata
Kasari bachanu hai
Samayale kaha purayo k garne
Kaile vetne khai
Kaile vetne khai…

Hijo ko samjana
Dekheka sapana
Ti mitha yadharu
Kasari birsu khai
K bachaula khai maya
K bachaula khai
Mutu tukara bhae maya
Mutu tukra bhae
Kaile vetne khai
Kaile vetne khai
K bachaula khai
Mutu tukara bhae
Eklai eklai bhae